fbpx
           

งานป้องกันการทะลักของน้ำในกำแพงกั้นน้ำ Kouhu

งานป้องกันการทะลักของน้ำในกำแพงกั้นน้ำ Kouhu ด้วยเทคนิคการอัดฉีด ซึ่งจะอุดรอยรั่วของน้ำขึ้น – น้ำลง ที่ไหลอยู่ใต้ Embankment ได้

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *