fbpx
           

โครงการอัดฉีดหยุดน้ำรั่วไหล : เขื่อน Shih – Lin

โครงการอัดฉีดหยุดน้ำรั่วไหลของเขื่อน Shih – Lin ในไต้หวัน ซึ่งความพยายามในการหยุดยั้งการรั่วไหลของน้ำในเขื่อน ด้วยการอัดฉีดซีเมนต์จำนวนหลายครั้งไม่เป็นผลสำเร็จ โดยการรั่วไหลนี้มีสาเหตุจากการหดตัวตามแนวยาวของเขื่อน เนื่องจากการหดตัวบริเวณตะเข็บรอยต่อ ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จำเป็นต้องพิจารณาค่าอัตราการยึดเกาะ ค่าอัตราการเสียรูป และค่าอัตราความทนทาน ให้มีคุณสมบัติของการเซ็ตตัวในทันที
บริษัทฯ ได้ถูกว่าจ้างให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเราได้เลือกใช้เทคนิคการอัดฉีดด้วยโพลิเอไมด์เรซิน ซึ่งมีคุณสมบัติของการเซ็ตตัวทันทีตามอัตราส่วนคำนวณ ส่งผลให้สามารถหยุดการรั่วไหลดังกล่าวได้สำเร็จอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยปัญหาดังกล่าวยุติลงในเดือนมกราคม พ.ศ. 2543

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *