fbpx
           

โครงการอัดฉีด Riprap Seawall Cofferdam

โครงการอัดฉีด Riprap seawall cofferdam มีวัตุประสงค์เพื่ออัดฉีดน้ำยาเกร้าท์เข้าไปในบริเวณพื้นที่ทึบน้ำของ Riprap seawall cofferdam ซึ่งวัสดุการอัดฉีดประกอบด้วย Hot asphalt, Silica Shot-A, Durable quick-setting material และวัสดุอื่น ๆ
บริษัทฯ ได้ถูกว่าจ้างให้ดำเนินการอัดฉีดปรับปรุงโครงการนี้ โดยพื้นที่การปฏิบัติงานมีขนาดพื้นที่กว้าง 4.20 เมตร ยาว 770.00 เมตร และมีระดับความลึก – 13.00 ถึง – 7.00 เมตร

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *