fbpx

งานรถไฟฟ้าใต้ดิน

โครงการปรับปรุงคุณภาพพื้นที่ : MRT Taipei – Songshan Line

โครงการปรับปรุงคุณภาพพื้นที่ส่วนต่อขยายอุโมงค์รถไฟฟ้าใต

โครงการปรับปรุงคุณภาพพื้นที่ : MRT Taipei Airport

โครงการปรับปรุงคุณภาพพื้นที่ขุดเจาะอุโมงค์ รถไฟฟ้าใต้ดิ

โครงการอัดฉีดหยุดน้ำรั่วไหล : MRT Taipei

โครงการอัดฉีดหยุดน้ำรั่วไหลของอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินในกรุ

โครงการป้องกันน้ำซึม Continual wall : MRT Taipei – Tanshui Line

โครงการป้องกันน้ำซึม Continual wall ของรถไฟฟ้าใต้ดินสาย