fbpx

ด้านของความเชี่ยวชาญ| | Jines Construction

Image
1

การปรับปรุงพื้นดิน

Jines เลือกเทคนิคและวัสดุอัดฉีดที่ปลอดภัยที่สุด มีประสิทธิภาพ และประหยัดค่าใช้จ่าย เพื่อปรับปรุงพื้นที่ตามขั้นตอนมาตรฐาน บริการของเราครอบคลุมการปรับปรุงธรณีวิทยาหลากหลาย: ลดการซึมผ่านน้ำ เสริมความสามารถในการรับน้ำหนัก เพิ่มความแข็งแรงของการรับแรงเฉือน ปิดช่องว่าง และการบีบอัดของชั้นดิน รวมถึงการปรับปรุงพื้นที่ที่มีหินตะกอนและชั้นหินที่ซับซ้อน

ลูกค้าของบริษัทมอบโครงการที่หลากหลาย เช่น การก่อสร้างอาคาร โครงการทางหลวงและอุโมงค์ โครงสร้างรถไฟใต้ดิน การวางท่อใต้ดิน อ่างเก็บน้ำ เขื่อน การก่อสร้างสะพาน และการขุดเจาะอุโมงค์ เราตรวจสอบและบันทึกปัจจัยที่สำคัญทั้งหมดในโครงการ เพื่อวิเคราะห์และแก้ไขขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อให้ได้ผลการปรับปรุงธรณีวิทยาที่เหมาะสมที่สุด

Image
2

การอุดรอยรั่วซึมของน้ำ

ขึ้นอยู่กับระดับน้ำใต้ดินและเงื่อนไขของธรณีวิทยา บริษัทเลือกวิธีการอุดรอยรั่วที่เร็วที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุดเพื่อป้องกันการเกิดเหตุฉุกเฉินที่เกี่ยวกับน้ำ การรั่วซึมของน้ำในการก่อสร้างอาจเกิดขึ้นในขณะขุดหลุมรากฐาน การขุดเจาะโดยการใช้TBM การขุดเจาะหินจากชั้นหิน จากข้อต่อท่อในใต้ดิน การระเบิดอุโมงค์ การขุดรูแนวตั้งและโครงการอื่นๆที่ตั้งอยู่ใต้ระดับน้ำใต้ดินหรือในแนวชั้นดินและหินใต้แรงกดดันของน้ำ บริษัทใช้เทคโนโลยีและวัสดุการอุดรอยรั่วที่นำเข้าจากต่างประเทศหรือพัฒนาขึ้นเอง ร่วมกับประสบการณ์การวางแผนที่หลากหลาย เพื่อเสนอวิธีการที่เหมาะสมที่สุดได้อย่างรวดเร็ว ด้วยวิธีการดำเนินงานที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ บริษัทสามารถลดความเสียหายและลดความล่าช้าของการดำเนินโครงการลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Image
3

การซ่อมแซมการรั่วไหล

การซ่อมแซมการรั่วไหล ขึ้นอยู่กับระดับความเสียหายของโครงสร้าง บริษัทใช้วิธีการซ่อมแซมแบบเดี่ยวหรือแบบผสมผสาน เช่น การป้องกันการรั่วซึม การซ่อมแซมอาคาร และการเสริมโครงสร้าง โดยเราจะใช้เทคนิคและวัสดุที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์และปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย

ขอบเขตการรักษา อาคารที่กำลังก่อสร้างหรือใช้งานอยู่ เช่น อุโมงค์ เขื่อน สะพาน และโครงการวิศวกรรมใต้ดินต่างๆ ในขณะดำเนินการบริษัทจะใช้วัสดุสำหรับอุดรอยรั่วซึม ติดแน่นและวัสดุในการปรับปรุงพื้นผิวที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในการป้องกันการรั่วซึมและเสริมโครงสร้างอย่างถาวร นอกจากนี้บริษัทยังใช้เทคนิคการรักษาขั้นสูงเพื่อป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่อาจส่งผลให้โครงสร้างเสื่อมสภาพหรือสนิมสนมในระยะยาวต่างๆ เพื่อให้ความปลอดภัยขณะใช้งานในระยะยาว