fbpx

งานสะพาน

โครงการระบบ Waterproofing สะพาน Tour – Chyan

สะพานข้ามแม่น้ำ Tour – Chyan เป็นสะพานเหล็ก ประกอ

โครงการซ่อมแซมโครงสร้างสะพาน Chei – Lu

โครงการซ่อมแซมโครงสร้างสะพาน Chei – Lu ในไต้หวัน