fbpx

งานโรงไฟฟ้า และโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

โครงการอัดฉีดหยุดน้ำรั่วไหล : โรงไฟฟ้า Ever Power

โครงการอัดฉีดหยุดน้ำรั่วไหลในอุโมงค์สายเคเบิลโรงไฟฟ้า E

โครงการอัดฉีดโพลียูริเทนเรซิน : อุโมงค์ Shilin

โครงการอัดฉีดหยุดการรั่วไหลของก๊าซในอุโมงค์แรงดันสูง Sh

โครงการปรับปรุงคุณภาพพื้นที่ : โรงไฟฟ้าพลังน้ำ Wansong

โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ Wansong ในไต้หวัน มีความยาวอุโมง

โครงการซ่อมแซม Penstock : โรงไฟฟ้า Daguan

โครงการซ่อมแซม Penstock ของสถานีโรงไฟฟ้า Daguan ในไต้หว