fbpx

โครงการ

งานซ่อมแซมพื้นโรงงานอย่างแม่นยำ

งานซ่อมแซมโครงสร้างพื้นโรงงานที่มีความแม่นยำสูง

งานซ่อมแซมโครงสร้าง Box culvert ที่ลึกที่สุด

งานซ่อมแซมโครงสร้าง Box culvert ที่ลึกที่สุดแห่งแรก ที่

งานป้องกันการทะลักของน้ำในกำแพงกั้นน้ำ Kouhu

งานป้องกันการทะลักของน้ำในกำแพงกั้นน้ำ Kouhu ด้วยเทคนิค

งานอัดฉีดหยุดน้ำใต้ดินทะลักระหว่างการขุดเจาะในระดับลึก

งานอัดฉีดหยุดน้ำใต้ดินทะลักระหว่างการขุดเจาะในระดับลึก

งานซ่อมแซมโครงสร้างท่อใต้ดิน

ตัวอย่างงานซ่อมแซมโครงสร้างท่อใต้ดินของเรา

โครงการซ่อมแซมอุโมงค์ Longxing

โครงการซ่อมแซมโครงสร้างอุโมงค์ และปรับปรุงสภาพทางธณณีวิ

งานปรับปรุง Box Culvert : MRT Taipei – Neihu Line

โครงการปรับปรุงพื้นระดับ Box Culvert รถไฟฟ้าใต้ดินสาย N

งานป้องกันน้ำทะลัก บริเวณฐานรากแพ

งานป้องกันการทะลักของน้ำใต้ดิน โดยการใช้เทคนิคการอัดฉีด