fbpx
           

การอัดฉีดด้วย Uretek Method จากประเทศฟินแลนด์

การอัดฉีดด้วย Uretek Method จากประเทศฟินแลนด์

เราสามารถซ่อมแซมการทรุดตัวของโครงสร้างได้อย่างแม่นยำมีประสิทธิภาพ โดยการใช้เทคนิคการอัดฉีดด้วย Uretek method ที่ได้รับการถ่ายทอดจากพันธมิตรของเราประเทศฟินแลนด์

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *