fbpx
           

โครงการอัดฉีดซ่อมแซม Pedestrian Culvert

โครงการอัดฉีดซ่อมแซม Pedestrian Culvert ในกรุงไทเป ซึ่ง Culvert นี้ถูกปิดการใช้งานโดยรัฐบาลเป็นเวลาหลายปี เนื่องจากได้รับความเสียหายจากปัญหาการทะลักของน้ำบาดาลที่รุนแรง ซึ่งน้ำบาดาลที่รั่วไหลออกมานี้ มีทรายปนเปื้อนออกมาด้วยอัตราการรั่วไหล 40 ลิตรต่อวินาที
บริษัทฯ จึงได้ถูกว่าจ้างให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเราได้เลือกใช้ใช้เทคนิคการอัดฉีดด้วยโพลียูรีเทน เพื่อปรังปรุงสภาพพื้นที่ และใช้เทคนิคการอัดฉีดด้วยอีพ็อกซีเรซิน เพื่อซ่อมแซมความเสียหายของโครงสร้าง ซึ่งเราสามารถหยุดการรั่วไหลของน้ำบาดาลได้สำเร็จอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ โครงการนี้แล้วเสร็จในเดือนมกราคม พ.ศ. 2544 โดยมีมูลค่าโครงการ 7.2 ล้านเหรียญไต้หวัน (NTD)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *