fbpx
           

โครงการอัดฉีดปรับปรุงพื้นที่ อุโมงค์ Bitan

บริษัทฯ ได้ถูกว่าจ้างให้ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพพื้นที่ของอุโมงค์ Bitan ในไต้หวัน โดยเราได้เลือกใช้เทคนิคการอัดฉีดด้วยโพลียูรีเทนเรซิน อัดฉีดเข้าเข้าไปยังโครงสร้างที่ระดับความลึก 1.50 เมตร เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาการทรุดตัว รอยแตกร้าว และการรั่วไหลของน้ำในอุโมงค์ โดยเทคนิคการอัดฉีดนี้จะมีคุณสมบัติของการเซ็ตตัวที่รวดเร็ว และมีค่าความแข็งที่สูง กล่าวคือ ภายหลังการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ อุโมงค์แห่งนี้ก็สามารถเปิดใช้บริการได้ทันที ซึ่งวิธีการนี้เป็นวิธีที่เหมาะสมต่อสภาพพื้นที่ ที่ต้องการการปรับปรุงเสถียรภาพอย่างเร่งด่วน

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *