fbpx

งานอุโมงค์

โครงการซ่อมแซมหยุดน้ำรั่วไหล อุโมงค์ Dai – Kwang

โครงการอัดฉีดอุดการรั่วไหลของน้ำในอุโมงค์ New Wu &#8211

โครงการอัดฉีดซีเมนต์ – โซเดียม อุโมงค์ New Wu – Chie

โครงการอัดฉีดอุดการรั่วไหลของน้ำในอุโมงค์ New Wu &#8211

โครงการก่อสร้างขยายโรงไฟฟ้าพลังน้ำ Wanta Songlin

โครงการก่อสร้างขยายโรงไฟฟ้าพลังน้ำ Wanda Songlin ในไต้ห

โครงการก่อสร้าง Discharge Channel โรงไฟฟ้า Dajia River

โครงการก่อสร้างช่องระบายน้ำภายนอก (discharge channel) โ

โครงการก่อสร้างซ่อมแซมโรงงาน Qingshan

โครงการก่อสร้างซ่อมแซมโรงงาน Qingshan ในไต้หวัน ได้ว่าจ