fbpx

นวัตกรรม

การอัดฉีดด้วย Silica Shot จากประเทศญี่ปุ่น

วัสดุที่เราใช้ในกระบวนการอัดฉีดคือ Silica shot ซึ่งถือไ

นวัตกรรมวัสดุอัดฉีดคุณภาพสูง ลดความสามารถในการซึมผ่าน

นวัตกรรมวัสดุอัดฉีดคุณภาพสูงสำหรับป้องกันการซึมผ่านของน

การอัดฉีดด้วย Uretek Method จากประเทศฟินแลนด์

เราสามารถซ่อมแซมการทรุดตัวของโครงสร้างได้อย่างแม่นยำมีป

การอัดฉีดด้วยบิทูเมนร้อน จากประเทศแคดานา

เทคโนโลยีการเกร้าท์เพื่อหยุดการรั่วไหลของน้ำด้วยบิทูเมน

การอัดด้วยโพลียูรีเทนเรซิน จากประเทศเยอรมนี

เทคโนโลยีการเกร้าท์เพื่อหยุดการรั่วไหลของก๊าซด้วยโพลียู

นวัตกรรมเทคโนโลยีซ่อมแซมการรั่วไหลจากเยอรมนี

นวัตกรรมเทคโนโลยีซ่อมแซมการรั่วไหลของน้ำในโครงสร้างใต้ด