fbpx
           

การจำแนกประเภทและวิธีการเทของวัสดุโพลียูรีเทน

การจำแนกประเภทและวิธีการเทของวัสดุโพลียูรีเท-เทคโนโลยีการป้องกันการรั่วไหลในระยะยาวและการเสริมแรงการอุดรอยแตก

1.วัสดุที่ขยายตัวเมื่อเจอกับน้ำ

ประเภทของสารละลาย PU นี้ ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับงานรั่วไหลของโครงสร้างชั่วคราว ใช้น้ำเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา เมื่อวัสดุผสมถูกอัดฉีดเข้าไปในรอยแตกของโครงสร้างและสัมผัสกับการรั่วไหลของน้ำ วัสดุจะทำปฎิกิริยาเกิดฟองอากาศที่อัดแน่นเพื่ออุดช่องว่างและหยุดการไหลของน้ำ วัสดุจะยายตัวและมีคุณภาพสูง (ซีรีส์ IP-125) สามารถตอบสนองได้มากกว่า 90% ภายใน 1 นาทีหลังจากเจอน้ำ และอัตราส่วนการขยายตัวของปริมาตรสามารถเข้าถึงได้มากกว่า 15 เท่า

  1. วัสดุที่ขยายตัวเอง

สารละลาย  PU ที่ขยายตัวเองที่ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา หลังจากการบ่มจะมีกำลังรับแรงอัดที่สอดคล้องกันตามสัดส่วนที่แตกต่างกันส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการใช้งานในระยะสั้นและระยะกลางเช่นการอุดรอยแตกและเสริมแรงของหินแตก ดิน หรือรอยแตกของคอนกรีต (ในช่งว่างรอยแตก) การหยุดน้ำและแผงกั้นถนนหรือตัวอาคาร เมื่อนำวัสดุผสมเข้าไปในรอยแตกจะเกิดฟองอากาศที่ซ้อนกันหนาแน่น และช่องว่างจะผสานกันและเติมเต็มเพื่อให้น้ำหยุด การอัดฉีดและการเสริมความแข็งแรงด้วย วัสดุ PU แบบขยายตัวเองด้วยคุณภาพสูง (เช่น TIPOR-2 ~ TIPOR-15 series) จะมีประสิธิภาพได้มากกว่า 90% ภายใน 1 ~ 2 นาที หลังการผสม และสามารถปรับอัตราส่วนการขยายปริมาตรได้ตามความต้องการ 2 ~ 30 ครั้ง

  1. วัสดุที่ยืดหยุ่นแบบไม่ขยายตัว

วัสดุ PU ยืดหยุ่นไม่ขยายตัวและไม่ใช้ตัวเร่งปฎิกิริยา หลังจากบ่มจะมีความยืดหยุ่นและแรงอัด  ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการซ่อมแซมระยะยาวและการหยุดการรั่วไหลของน้ำ ในพื้นที่ที่เกิดแผ่นดินไหวและอาคาร (โครงสร้าง) ที่มีลักษณะการสั่นสะเทือน สำหรับรอยแตกของหินดินหรือคอนกรีตที่แตกร้าว (ช่องว่าง) การเชื่อมช่องว่างการเติมและการเสริมแรงและการหยุดน้ำก็มีผลดีเช่นกัน เนื่องจากสารละลายชนิดนี้ใช้เวลาในการบ่มนานเมื่อวัสดุผสมถูกอัดฉีดเข้าไปในรอยแตกโดยปั๊มแรงดันสารละลายสามารถแทรกซึมเข้าไปในช่องว่างตามรอยแตกได้เต็มที่ สารละลาย PU ยืดหยุ่นไม่ขยายคุณภาพสูง (เช่น IP-108 ซีรีส์) เวลาในการบ่มประมาณ 30-50 นาทีโดยมีลักษณะการขยายตัวขนาดเล็ก 1.0-1.1 เท่า

  1. วัสดุชนิดแบบแข็งแต่ไม่ขยายตัว

วัสดุ  PU แบบแข็งที่ไม่ขยายตัว ไม่ต้องใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา หลังจากการบ่มจะเกิดผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการบ่มแข็งสรมารถรับกำลังแรงอัดมากกว่า 30MPa เนื่องจากมีการบีบอัดสูง แรงเฉือนและแรงดันเหมาะสำหรับการซ่อมแซมโครงสร้างขนาดใหญ่และการซ่อมแซมถาวรดันลอด การเสริมความแข็งแรงของถนน อุโมงค์และรันเวย์สนามบิน นอกจากนี้ยังมีประสิทธิภาพสำหรับการอุดรอยรั่วเพิ่มความแข็งแรงและการหยุดน้ำช่องว่างที่แตก (รอยร้าว ,ช่องว่าง) ในหิน ดินหรือคอนกรีตที่แตกร้าว วัสดุประเภทนี้มีอายุการบ่มสั้น เมื่อส่วนผสมถูกอัดฉีดเข้าไปในรอยแตกโดยปั๊มแรงดัน วัสดุแทรกซึมเข้าไปและยึดติดกับโครงสร้างตามรอยแตกได้อย่างรวดเร็ว การเกิดผลกระทบจะมีผลน้อยมากและมีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานสูง วัสดุ PU ที่ไม่ขยายตัวมีคุณภาพสูง (เช่น TIPOR-01 series) สามารถทำปฏิกิริยาได้มากกว่า 90% ภายในเวลาประมาณ 2 นาทีหลังการผสมและมีลักษณะการขยายตัวเล็กน้อยประมาณ 1.0 ถึง 1.05 เท่า

  1. วัสดุเรซินซิลิเกต

สารละลายเรซินซิลิเกตไม่จำเป็นต้องใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาและคุณสมบัติของวัสดุคล้ายกับสารละลาย PU แบบแข็งที่ไม่ขยายตัวมีกำลังแรงอัดสูงกว่า แต่การยึดเกาะแรงเฉือนและแรงดัดงอไม่ดีเล็กน้อยและอาจมีความอ่อนตัวเล็กน้อยและการหดตัวเล็กน้อยระหว่างการใช้งาน สถานการณ์การหดตัว อย่างไรก็ตามเนื่องจากราคาวัตถุดิบต่ำกว่าสารละลาย PU แบบแข็งที่ไม่สามารถขยายได้จึงเหมาะสำหรับงานวิศวกรรมที่กำหนดเป้าหมายการบรรจุที่แตกและมีความต้องการต่ำสำหรับการยึดเกาะและการกันน้ำ เนื่องจากราคาตลาดของสารละลายเรซินซิลิเกตแตกต่างกันไปมากและประสิทธิภาพของการแช่ก็แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญขอแนะนำให้เลือกวัสดุคุณภาพสูงอย่างระมัดระวังและร่วมมือกับผู้ผลิตงานก่อสร้าง

กระบวนการการทำงาน

โดยทั่วไปมักเชื่อกันว่าน้ำยาเคลือบโพลียูรีเทนเป็นวัสดุที่บวมน้ำได้ แนวคิดนี้ไม่ถูกต้อง หลังจากที่วัสดุแบบขยายตัวได้คุณภาพสูงสัมผัสกับน้ำแล้วจะทำให้เกิดโฟมปิดที่หนาแน่นและไม่ถูกย่อยสลายด้วยน้ำทำการปิดกั้นน้ำที่ไหล หลังจากสังเกตภาพขยายของวัสดุ IP-125 พบว่าฟองอากาศที่ขยายเสร็จสมบูรณ์และขอบของฟองอากาศจะยึดติดแน่นและมีคุณสมบัติในการปิดผนึกที่ดี อย่างไรก็ตามไม่ว่าสารละวัสดุแบบบวมน้ำหรือสารละลายที่ขยายตัวได้เองฟองอากาศที่ใช้ในการปิดกั้นน้ำอาจแตกออกในพื้นที่หลังจากการใช้งานเป็นเวลานานและการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและไม่สามารถปิดกั้นโมเลกุลของน้ำที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง 0.4 นาโนเมตรได้ ดังนั้นหลังจากเทสารละลายที่มีฟองขยายตัวเพื่อปิดกั้นน้ำแล้วจะต้องเทสารละลายที่ยืดหยุ่นหรือแข็งแบบไม่ขยายตัวสองครั้งตามลักษณะโครงสร้างเพื่อให้ได้ผลในการหยุดน้ำในระยะยาวและการเสริมแรง

วิธีการ

เพื่อให้เกิดการหยุดน้ำในระยะยาวและการเสริมแรงนอกจากการเลือกวัสดุที่มีคุณภาพสูงโพลียูรีเทนแล้ววิธีการก่อสร้างยังเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดประสิทธิภาพของการควบคุมการรั่วไหลของน้ำ การดำเนินการต่อท่อน้ำรั่วที่เหมาะสมที่สุดจะต้องฉีดสารละลายเทให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ไปยังส่วนปลายที่ใกล้เคียงกับพื้นผิวที่หันเข้าหาน้ำและเติมรอยแตกในระหว่างการใช้งานมักจะเจาะรูที่มุม 45 องศาและจุดตัดของรูที่เจาะและรอยแตกของโครงสร้าง (โครงสร้าง) จะอยู่ห่างกันโดยประมาณ ความหนา 1/3 (ความหนาของผนัง) ที่พื้นผิวด้านหน้า ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้สามารถเทสารละลายโพลียูรีเทนแบบไม่ขยายตัวด้วยความดันที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลการป้องกันการรั่วซึมในระยะยาวและการเสริมแรงที่ดีที่สุด

การจำแนกประเภทและวิธีการเทของวัสดุโพลียูรีเทน

กรอกอีเมลและดาวน์โหลด PDF ฉบับสมบูรณ์
FREE DOWNLOAD

Send download link to:

・การแบ่งปันผลการก่อสร้างเพิ่มเติม
ติดตาม FB ของเราเพื่อรับข่าวสาร

ติดต่อเรา:+66 2102-0159

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *